Факти и цифри

КАМПУС БЪРЗИ ФАКТИ

Основана през 2009
Към днешна дата над 210 ученици
Частна образователна институция
Качествено образование в Швейцария
Всички класове се преподават на английски
Намира се в безопасна среда
Мултикултурна: 80+ националности
Опитни международни професори
Щедър кампус и съоръжения
Библиотека с нови и подходящи книги
Малки размери на класа и лично внимание
Ангажиран мениджмънт на качеството
Специализиран персонал и преподаватели

Учете в Испания на английски език

ПРОГРАМИ БЪРЗИ ФАКТИ

Всички класове се преподават изцяло на английски език
Професионални специализации и специалности
Неакадемични и академични опции на програмата
Разнообразни програми: Фондация / BA / BBA / MA / MBA
Включени са различни езикови класове 
Основан на образователната експертиза от 1978 г.
Лични и професионални контакти за цял живот
Ценности: Целостност, етика, устойчивост
Глобална индустрия контакти и възпитаници мрежа
Разнообразие от извънкласни дейности
Редовни посещения на промишлени предприятия