تاریخ ورود

همه برنامه‌های مدرسه کسب‌وکار شلهامر دارای تعداد محدودی مکان هستند که بر اساس اولویت اول در دسترس هستند. برای جلوگیری از ناامیدی، لطفا زودتر ثبت نام کنید. لطفاً تاریخ های ورود آینده را در زیر بیابید:

برنامه های DIPLOMA

فوریه 2024
اکتبر 2024
فوریه 2025
اکتبر 2025

برنامه های لیسانس

فوریه 2024
اکتبر 2024
فوریه 2025
اکتبر 2025

برنامه های MASTER

فوریه 2024
اکتبر 2024
فوریه 2025
اکتبر 2025

برنامه های اجرایی

فوریه 2024
اکتبر 2024
فوریه 2025
اکتبر 2025

     

    سایتی که توسط reCAPTCHA محافظت می شود. گوگل سیاست حفظ حریم خصوصی و اصطلاحات همچنین سیاست حفظ حریم خصوصی SBS و انطباق با GDPR درخواست دادن.