تاریخ ورود

همه برنامه های دانشکده تجارت شلهمر تعداد مکان محدودی دارند که به صورت اولین مراجعه ، خدمات اولیه در دسترس هستند. برای جلوگیری از ناامیدی ، لطفاً زود ثبت نام کنید و مکان خود را حداکثر 30 روز قبل از شروع امن کنید. لطفا در زیر تاریخ ورود آینده پیدا کنید:

برنامه های DIPLOMA

4th اکتبر 2021
7th فوریه 2022

برنامه های لیسانس

4th اکتبر 2021
7th فوریه 2022

برنامه های MASTER

4th اکتبر 2021
7th فوریه 2022

برنامه های اجرایی

4th اکتبر 2021
7th فوریه 2022

     

    سایتی که توسط reCAPTCHA محافظت می شود. گوگل خط مشی حفظ حریم خصوصی و اصطلاحات همچنین سیاست حفظ حریم خصوصی SBS و انطباق با GDPR درخواست دادن.