Geschiedenis en missie

Schellhammer Business School, opgericht in 2009, is een particuliere onderwijsinstelling gelegen in Zuid-Spanje. SBS biedt een geavanceerd educatief programma met inhoud die relevant is voor de toekomstige uitdagingen waarmee de zakenwereld wordt geconfronteerd, en biedt elke student de noodzakelijke basis om te slagen in hun toekomstige leven.

Missie, kracht en uniekheid van Schellhammer Business School

 • Zwitsers kwaliteitsonderwijs (didactiek, methoden); alle lessen worden in het Engels gegeven
 • Gericht op internationale Engelssprekende personen van over de hele wereld
 • 100% vrijheid van meningsuiting, bij het kiezen van leerplannen, onderwijs en onderzoek
 • Vrij van hersenspoeling, ideologie, dogmatisme, oppervlakkigheid en het achterhouden van informatie
 • Bevordert zorgvuldig en volhardend de talenten en mogelijkheden van alle studenten
 • Een leerorgaan dat zich ook in een levenslang leer- en persoonlijk groeiproces bevindt
 • Er wordt veel belang gehecht aan integriteit, ethiek, duurzaamheid en verantwoordelijk gedrag
 • Een educatief programma dat studenten voorbereidt op de snel veranderende wereld en het leven
 • Multicultureel: 120+ nationaliteiten en internationale professoren met expertise uit de echte zakenwereld
 • Analytisch, rationeel, creatief, kritisch, intuïtief, spiritueel, associatief netwerkdenken
 • Praktische, creatieve, artistieke en contemplatieve leeractiviteiten met industriële bezoeken
 • Voortdurende ondersteuning om studenten kennis te laten maken met de arbeidswereld via netwerken en stages
 • Ongeëvenaarde kennis over de mens, de samenleving, de toestand van de mensheid en de planeet
 • Een basis van holistische persoonlijke ontwikkeling die geen enkele andere instelling kan bieden
 • Educatieve houdingen van liefde en respect voor het leven, voor de mensheid en de schepping
 • Altijd rekening houdend met netwerken van menselijke factoren en menselijke waarden in alle onderwerpen
 • Een nieuw begrip van politiek en economie voor een duurzame wereld in de toekomst
 • Een radicale afstand tot koppigheid, verwaandheid, arrogantie, dwangmatige controle
 • Geworteld in de waarheid door neuroticisme, onwaarheid, leugens, bedrog en psychopathie te verwerpen
 • Een voorbereiding op een evolutionair millennium met mentaal gezonde leiders
 • Een zelfverantwoordelijke onderwijsinstelling, een vrij bedrijf op een vrije markt
 • Volledig onafhankelijk management, vrij van externe controle, ouderwetse syllabi of investeerders
 • Eigen intern best mogelijke onderwijskwaliteitsmanagementconcept en praktijk
 • Afgestemd op de regels van het Bologna-verdrag (normen), met name het kredietoverdrachtsysteem (ECTS)
 • Goedgekeurde bedrijfsvergunning voor onderwijs en lesgeven van de lokale overheid
 • Diploma's die topkwalificaties certificeren voor de uitdagingen van de toekomst (zowel in het leven als in de zakenwereld)