Geschiedenis en missie

Schellhammer Business School, opgericht in 2009, is een particuliere onderwijsinstelling gelegen in Zuid-Spanje. SBS biedt een verfijnd onderwijsprogramma met inhoud die relevant is voor de toekomstige uitdagingen waarmee de zakenwereld wordt geconfronteerd, en biedt elke student de noodzakelijke basis om te slagen in zijn toekomstige leven.

Missie, kracht en uniekheid van Schellhammer Business School

 • Zwitsers kwaliteitsonderwijs (didactiek, methoden); alle lessen worden in het Engels gegeven
 • Geadresseerd aan internationale Engelssprekende personen van over de hele wereld
 • 100% vrijheid van meningsuiting bij het kiezen van onderwerpen op het gebied van leerplannen, onderwijs en onderzoek
 • Vrij van hersenspoeling, ideologie, dogmatisme, oppervlakkigheid en het achterhouden van informatie
 • Zorgvuldig en volhardend bevordert de talenten en mogelijkheden van alle studenten
 • Een onderwijsorganisatie die zich ook in een levenslang leer- en persoonlijk groeiproces bevindt
 • Er wordt veel belang gehecht aan integriteit, ethiek, duurzaamheid en verantwoordelijk gedrag
 • Een educatief programma dat studenten voorbereidt op de snel veranderende wereld en het leven
 • Multicultureel: meer dan 120 nationaliteiten en internationale professoren met echte expertise uit de zakenwereld
 • Analytisch, rationeel, creatief, kritisch, intuïtief, spiritueel, associatief netwerkdenken
 • Praktische, creatieve, artistieke en contemplatieve leeractiviteiten met industriële bezoeken
 • Voortdurende ondersteuning om studenten kennis te laten maken met de arbeidsmarkt via netwerken en stages
 • Ongeëvenaarde kennis over de mens, de samenleving, de toestand van de mensheid en de planeet
 • Een basis voor holistische persoonlijke ontwikkeling die geen enkele andere instelling kan bieden
 • Educatieve houdingen van liefde en respect voor het leven, voor de mensheid en de schepping
 • Houd bij alle onderwerpen altijd rekening met netwerken van menselijke factoren en menselijke waarden
 • Een nieuw begrip van politiek en economie voor een duurzame wereld in de toekomst
 • Een radicale afstand tot koppigheid, verwaandheid, arrogantie en dwangmatige controle
 • Geworteld in de waarheid door neuroticisme, onwaarheid, leugens, bedrog en psychopathie te verwerpen
 • Een voorbereiding op een evolutionair millennium met mentaal gezonde leiders
 • Een zelfverantwoordelijke onderwijsinstelling, een vrij bedrijf in een vrije markt
 • Volledig onafhankelijk management, vrij van externe controle, ouderwetse syllabi of investeerders
 • Eigen intern best mogelijke concept en praktijk voor onderwijskwaliteitsmanagement
 • Afgestemd op de regels (normen) van het Verdrag van Bologna, met name het credit transfer-systeem (ECTS)
 • Goedgekeurde bedrijfsvergunning voor onderwijs en lesgeven van de lokale staatsadministratie
 • Diploma's die topkwalificaties certificeren voor de uitdagingen van de toekomst (zowel in het leven als in de zakenwereld)